MARGHERITA

tomato sauce,mozzarella, fresh basil, evoo